اتصالات توپی برزیل

با کیفیت ترین اتصالات توپی برزیل

shiralat

سراه توپی برزیل (TUPY) سایز "4

shiralat

سراه توپی برزیل (TUPY) سایز "3

shiralat

سراه توپی برزیل (TUPY) سایز 21/2

shiralat

سراه توپی برزیل (TUPY) سایز "2

shiralat

سراه توپی برزیل (TUPY) سایز 11/2

shiralat

سراه توپی برزیل (TUPY) سایز 11/4

shiralat

سراه توپی برزیل (TUPY) سایز "1

shiralat

سراه توپی برزیل (TUPY) سایز 3/4

shiralat

سراه توپی برزیل (TUPY) سایز 1/2

shiralat

روپیچ توپیچ توپی برزیل (TUPY)​ سایز "4

shiralat

روپیچ توپیچ توپی برزیل (TUPY)​ سایز "3

shiralat

روپیچ توپیچ توپی برزیل (TUPY)​ سایز 21/2

shiralat

روپیچ توپیچ توپی برزیل (TUPY)​ سایز "2

shiralat

روپیچ توپیچ توپی برزیل (TUPY)​ سایز 11/2

shiralat

روپیچ توپیچ توپی برزیل (TUPY)​ سایز 11/4

shiralat

روپیچ توپیچ توپی برزیل (TUPY)​ سایز "1

shiralat

روپیچ توپیچ توپی برزیل (TUPY)​ سایز 3/4

shiralat

روپیچ توپیچ توپی برزیل (TUPY)​ سایز 1/2

shiralat

درپوش TUPY (برزیل) سایز "4

shiralat

درپوش TUPY (برزیل) سایز "3

shiralat

درپوش TUPY (برزیل) سایز 21/2

shiralat

درپوش TUPY (برزیل) سایز "2

shiralat

درپوش TUPY (برزیل) سایز 11/2

shiralat

درپوش TUPY (برزیل) سایز 11/4

shiralat

درپوش TUPY (برزیل) سایز "1

shiralat

درپوش TUPY (برزیل) سایز 3/4

shiralat

درپوش TUPY (برزیل) سایز 1/2

shiralat

چپقی 90 درجه TUPY (برزیل) سایز "4

shiralat

چپقی 90 درجه TUPY (برزیل) سایز "3

shiralat

چپقی 90 درجه TUPY (برزیل) سایز 21/2

shiralat

چپقی 90 درجه TUPY (برزیل) سایز "2

shiralat

چپقی 90 درجه TUPY (برزیل) سایز 11/2

shiralat

چپقی 90 درجه TUPY (برزیل) سایز 11/4

shiralat

چپقی 90 درجه TUPY (برزیل) سایز "1

shiralat

چپقی 90 درجه TUPY (برزیل) سایز 3/4

shiralat

چپقی 90 درجه TUPY (برزیل) سایز 1/2

shiralat

چپقی 45 درجه TUPY (برزیل) سایز "4

shiralat

چپقی 45 درجه TUPY (برزیل) سایز "3

shiralat

چپقی 45 درجه TUPY (برزیل) سایز 21/2

shiralat

چپقی 45 درجه TUPY (برزیل) سایز "2

shiralat

چپقی 45 درجه TUPY (برزیل) سایز 11/2

shiralat

چپقی 45 درجه TUPY (برزیل) سایز 11/4

shiralat

چپقی 45 درجه TUPY (برزیل) سایز "1

shiralat

چپقی 45 درجه TUPY (برزیل) سایز 3/4

shiralat

چپقی 45 درجه TUPY (برزیل) سایز 1/2

shiralat

زانو توپی برزیل 45 درجه (TUPY) سایز "4

shiralat

زانو توپی برزیل 45 درجه (TUPY) سایز "3

shiralat

زانو توپی برزیل 45 درجه (TUPY) سایز 21/2

shiralat

زانو توپی برزیل 45 درجه (TUPY) سایز "2

shiralat

زانو توپی برزیل 45 درجه (TUPY) سایز 11/2

shiralat

زانو توپی برزیل 45 درجه (TUPY) سایز 11/4

shiralat

زانو توپی برزیل 45 درجه (TUPY) سایز "1

shiralat

زانو توپی برزیل 45 درجه (TUPY) سایز 3/4

shiralat

زانو توپی برزیل 45 درجه (TUPY) سایز 3/4

shiralat

زانو توپی برزیل 45 درجه (TUPY) سایز 1/2

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز "6

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز "5

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز "4

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز "3

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز 21/2

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز "2

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز 11/2

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز 11/4

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز "1

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز 3/4

shiralat

زانو 90 درجه TUPY(برزیل) سایز 1/2

تاریخچه اتصالات TUPY (برزیل)

 اتصالات گالوانیزه به بنیان گذاری اتصالات گالوانیزه TUPY (برزیل) به دورانی پس از صنعتی شدن برزیل انجامیده می شود.

کارخانه TUPY (برزیل) در سال 1328 هجری شمسی (1950 میلادی) تاسیس شد.

ساخت و تولید اتصالات برزیل

باید بدانیم که اتصالات TUPY در آن زمان بدون داشتن آزمایشگاه و تست هایی که مربوطه و حتی یک کتاب برای تولید یک محصول متفاوت  فقط تنها تنها از راه آزمون و خطا نیرو های این مجموعه توانستند فرمول آلیاژه ویژه و متفاوت این اتصالات را تولید و آن را به بازار اتصالات کشور عرضه کنند.

کاربرد اتصالات برزیل

همان طور که می دانید در تاسیسات صنعتی در پایان رساندن خطوط انتقالی و با توجه به شرایط مورد نیاز از جمله دما ، فشار  ، نوع  سیال عبوری و... از انواع لوله و اتصالات استفاده کنند.

از لوله ها و اتصالات گالوانیزه معمولا در موتور خانه ها و سیستم های آبرسانی برای انتقال سیال آب استفاده می شود.

جنس قطعات اتصالات برزیل

جنس قطعات این شرکت از ورق آلیاژ  گالوانیزه ساخته و تولید شده است.

ورق گالوانیزه را به این سبب می زنند که بدنه محصول ضد زنگ و مستحکم باشد و محصول به راحتی خراب یا آسیب نبیند.

ارتباط با ما

برای خرید اتصالات TUPY (برزیل) به صورت عمده و تکی با قیمت مناسب و خوب از بهترین نمایندگی این شرکت تماس بگیرید.