اتصالات بنکن

با کیفیت ترین اتصالات بنکن

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "20 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "18 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "16 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "14 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "12 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "10 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "18 × "20

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "16 × "20

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "14 × "20

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "12 × "20

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز"10 × "20

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز"8 × "20

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز"16 × "18

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "14 × "18

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "12 × "18

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "10 × "18

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "8 × "18

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "14 × "16

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "12 × "16

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "10 × "16

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "8 × "16

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "6 × "16

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "12 × "14

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "10 × "14

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "8 × "14

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "6 × "14

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "10 × "12

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "8 × "12

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "6 × "12

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "5 × "12

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "4 × "12

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "8 × "10

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "6 × "10

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "5 × "10

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "4 × "10

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "3 × "10

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "2 × "10

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "6 × "8

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "5 × "8

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "4 × "8

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "3 × "8

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "2 × "8

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "5 × "6

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "4 × "6

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "3 × "6

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 2.1/2 × "6

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "2 × "6

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/2 × "6

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/4 × "6

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "4 × "5

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "3 × "5

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 2.1/2 × "5

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "2 × "5

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/2 × "5

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/4 × "5

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "1 × "5

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 3/4 × "5

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1/2 × "5

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "3 × "4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 2.1/2 × "4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "2 × "4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/2 × "4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/4 × "4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "1 × "4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 3/4 × "4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1/2 × "4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 2.1/2 × "3

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "2 × "3

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/2 × "3

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/4 × "3

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "1 × "3

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 3/4 × "3

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1/2 × "3

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "2 × 2.1/2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/2 × 2.1/2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/4 × 2.1/2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "1 × 2.1/2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 3/4 × 2.1/2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1/2 × 2.1/2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/2 × "2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/4 × "2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "1 × "2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 3/4 × "2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1/2 × "2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1.1/4 × 1.1/2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "1 × 1.1/2

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز "1 × 1.1/4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 3/4 × 1.1/4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1/2 × 1.1/4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 3/4 × "1

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1/2 × "1

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 80 بنکن سایز 1/2 × 3/4

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن سایز "20 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن سایز "18 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن سایز "16 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن سایز "14 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن سایز "12 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن سایز "10 × "24

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن سایز "18 × "20

shiralat

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن سایز "16 × "20

 

فروشگاه لوازم ساختمان عرضه کننده محصولاتی باکیفیت و همچنین با بهترین قیمت در تمام کشور هست.

تاریخچه شرکت لوله و اتصالات بنکن (BENKAN)

شرکت لوله و اتصالات بنکن ابتدا در 1947 میلادی (1326 هجری شمسی) در توکیو بنیان گذاری شد. در سال 1951 تولید لوله های جوشی را اغاز کرد؛ سپس در سال 1963 ، شرکت ، برند بنکن را به علامت تجاری تبدیل کرد. در سال 2004 سیستم لوله کشی در ژاپن توسعه یافت.

در حال حاضر برند بنکن یکی از بهترین و پر فروش ترین برند بین المللی در زمینه تولید و پخش لوله و اتصالات می باشد.

انواع محصولات لوله و اتصالات بنکن (BENKAN)

لوله و اتصالات بنکن شامل محصولات زیادی می باشند که ما به پرفروش و پرکاربرد ترین آن ها می پردازیم که این محصولات عبارتند از:

زانو مانیسمان ، سه راه مانیسمان ، تبدیل مانیسمان و کپ مانیسمان 

جنس لوله و اتصالات بنکن (BENKAN)تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن سایز 2.1/2 × "5

جنس لوله اتصالات بنکن از آلیاژ برنج و یا فولاد ضد زنگ می باشد تا لوله در برابر فشار و نوسانات ، زنگ زدگی ، ضربات محکم و دمای بسیار بالا از مقاومت بالایی برخوردار باشد.

نمایندگی لوله و اتصالات بنکن (BENKAN)

شرکت لوازم ساختمان یکی از بزرگ ترین و بهترین نماینده ها در زمینه فروش و پخش لوله و اتصالات بنکن به صورت عمده و تکی با بهترین قیمت می باشد. برای خرید لوله و اتصالات بنکن به صورت عمده و تکی با بهترین قیمت و نیز با تخفیف ویژه مخصوص مشتریان با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

برای خرید لوله و اصالات بنکن و سایر محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید تا از محصول مورد نظر خود بهره مند شوید:

شماره تماس (تلفن همراه):

09122339423

09365833005

شماره تماس (تلفن ثابت):

55580447

55580448

55580449

نویسنده: امیرحسین امینی یکتا                           Lavazemesakhteman.com