محصولات پلی ران

با کیفیت ترین محصولات پلی ران

shiralat

لوله یکسر سوکت 100 پلیران سایلنت 200CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 50 پلیران سایلنت 100CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 50 پلیران سایلنت 200CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 50 پلیران سایلنت 200CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 100 پلیران سایلنت 100CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 100 پلیران سایلنت 200CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 70 پلیران 200CM

shiralat

سراه پوشفیت 45 درجه پلیران 100

shiralat

سراه پوشفیت 45 درجه پلیران 70

shiralat

سراه پوشفیت 45 درجه پلیران 50

shiralat

سراه پوشفیت 90 درجه پلیران 100

shiralat

سراه پوشفیت 90 درجه پلیران 70

shiralat

لوله یکسر سوکت 100 پلیران سایلنت 100CM

shiralat

سراه پوشفیت 90 درجه پلیران 50

shiralat

زانو بلند 87 درجه پوشفیت پلیران 50

shiralat

زانو بلند 87 درجه پوشفیت پلیران 70

shiralat

زانو بلند 87 درجه پوشفیت پلیران 100

shiralat

زانو کوتاه 87 درجه پوشفیت پلیران 100

shiralat

زانو کوتاه 87 درجه پوشفیت پلیران 70

shiralat

زانو کوتاه 87 درجه پوشفیت پلیران 50

shiralat

لوله دوسر سوکت 70 پلیران 100CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 70 پلیران 50CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 100 پلیران 200CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 100 پلیران 100CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 50 پلیران سایلنت 100CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 100 پلیران 50CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 50 پلیران 200CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 50 پلیران 100CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 50 پلیران 50CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 50 پلیران 100CM

shiralat

لوله دوسر سوکت 50 پلیران 50CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 70 پلیران 200CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 70 پلیران 100CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 70 پلیران 50CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 100 پلیران 200CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 100 پلیران 100CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 50 پلیران 300CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 50 پلیران 200CM

shiralat

لوله یکسر سوکت 50 پلیران 70CM

فروشگاه لوازم ساختمان عرضه کننده محصولاتی باکیفیت و همچنین با بهترین قیمت در تمام کشور هست.

تاریخچه محصولات پلی ران

شرکت پلی ران از اولین شرکت هایی می باشد که در بیش از 50 سال قبل در زمینه مصرف بهینه منابع آب کشور و افزایش بهره بردن از تولید محصولات کشاورزی بوده است.

شرکت پلی ران در طی سال ها توانسته با بهترین تکنولوژی و فناوری روز دنیا در تولید لوله و اتصالات ، بهترین مواد اولیه در بخش آبیاری گامی مهم در توسعه و پیشرفت کشاورزی بر دارد.

در ادامه همچنین شرکت پلی ران با بیش از 40 سال در تولید لوله و اتصلات پلیمری که در سیستم های فاضلاب ساختمانی ، آبرسانی و آبیاری تحت فشار استفاده می شود فعالیت می کند.شرکت پلی ران با بهترین تکنولوژی و فناوری و همچنین با بهترین مواد روز در لوله و اتصلات پلیمری استفاده می کند.

جنس محصولات پلی ران

همان طور که می دانید که شرکت پلی ران جنس محصولات خود را با بهترین مواد اولیه در صنف لوله و اتصالات استفاده می کند که الان بهترین لوله و اتصالات را تولید می کند و به سراسر کشور توضیع می کند.

  انواع محصولات پلی ران 

محصولات پلی ران بسیار باکیفیتی دارد.در ادامه محصولات پلی ران انوع مختلفی دارد که در آبیاری کشاورزی،درسیستم های فاضلابی ساختمان و آبرسانی و آبیاری تحت فشار استفاده می شوند.

تماس با ما

برای استفاده از محصولات پلی ران و همچنین محصولات و اتصالات بسیار زیادی دیگر با بهترین کیفیت و همچنین با بهترین قیمت با فروشگاه ما یعنی فروشگاه پایپ سیستم تماس بگیرید.