شیرآلات شودر

home home

شیرآلات شودر

مدل سایز عکس قیمت رنگ جنس خرید

شیر آشپزخانه شودر مدل يونيك

۶۰x۳۵x۱۲ سانتی‌متر تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل يونيك 6/700/00 تومان شیری-طلایی-مشکی آلیاژ برنج و فولاد

شیر آشپزخانه شودر مدل آلستر

۵۰x۳۵x۲۰ سانتی‌متر تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل آلستر 5/700/000 تومان مات-طلایی آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه شودر مدل ایتن

۲۷.۹x۲۳.۵x۴۷ سانتی‌متر تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل ایتن 5/600/000 تومان مشکی - قرمز - زرد - سبر تیره - طلایی براق -

ست شیرآلات شودر مدل لیون

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل لیون 13/000/000 تومان شیری آلیاژ برنج

ست شیرآلات شودر مدل یونیک

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل یونیک 17/000/000 تومان مشکی - طلایی مات - کروم مات - طلایی براق آلیاژ برنج

ست شیرآلات شودر مدل مارینو

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل مارینو 15/300/000 تومان طلایی آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه شودر مدل اپال

۳۱.۵*۱۸.۵*۱۹.۵ سانتی‌متر تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل اپال 2/500/000 تومان کروم آلیاژ برنج

شیر حمام شودر مدل تیفانی

۱۹.۵*۱۶*۱۶ سانتی‌متر تصویر یک شیر حمام شودر مدل تیفانی 4/700/000 تومان شیری آلیاژ برنج

ست شیرآلات شودر مدل موناکو پلاس

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل موناکو پلاس 15/000/000 تومان کروم آلیاژ برنج و زاماک

شیر روشویی شودر مدل یونیک پلاس

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر تصویر یک شیر روشویی شودر مدل یونیک پلاس 3/500/000 تومان کروم آلیاژ برنج و نیکل کروم و زاماک

ست شیرآلات شودر مدل یونیک پلاس چهار عددی

۵۰x۲۵x۳۰ سانتی‌متر تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل یونیک پلاس چهار عددی 18/000/000 تومان شیری براق آلیاژ برنج با دسته نیکل کروم

شیر روشویی شودر مدل لیون

۱۳.۱x۱۱x۳۱.۷ سانتی‌متر تصویر یک شیر روشویی شودر مدل لیون 3/000/000 تومان کروم آلیاژ برنج با جنس دسته زاماک

شیرآشپزخانه شودر مدل بیزانس

۲۲.۴۹۷x۱۱.۹۹۷x۴۲.۴ سانتی‌متر تصویر یک شیرآشپزخانه شودر مدل بیزانس 6/000/000 تومان طلایی براق آلیاژ برنج

شیر حمام شودر مدل شارپ

۳۵x۲۵x۲۰ سانتی‌متر تصویر یک شیر حمام شودر مدل شارپ
5/000/000 تومان خاکستری آلیاژ برنج

شیر حمام شودر مدل یونیک

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر تصویر یک شیر حمام شودر مدل یونیک
5/000/000 تومان کروم جنس تنه آلیاژ برنج و دسته زاماک با پوشش نیکل کروم

شیر روشویی شودر مدل ATLAS

۱۶x۱۲x۵ سانتی‌متر تصویر یک شیر روشویی شودر مدل ATLAS 1/600/000 تومان کروم آلیاژ برنج

ست شیرآلات شودر مدل بیزانس

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل بیزانس 24/000/000 تومان کرورم - طلایی براق - طلایی مات آلیاژ برنج و زاماک

شیر آشپزخانه شودر مدل لوکا

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل لوکا 3/800/000 تومان مشکی آلیاژ برنج با جنس دسته زاماک

ست شیرآلات شودر مدل پاریس

۱۵x۱۷x۱۱ سانتی‌متر تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل پاریس 8/500/000 تومان کروم آلیاژ برنج و زاماک و نیکل کروم

شیر آشپزخانه شودر مدل یونیک پلاس

۹.۷x۲۲.۴x۳۳.۶ سانتی‌متر تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل یونیک پلاس
9/000/000 تومان طلایی براق آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه شودر مدل يونيك
تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل يونيك

6/700/00 تومان

:قیمت

۶۰x۳۵x۱۲ سانتی‌متر

:سایز

شیری-طلایی-مشکی

:رنگ

آلیاژ برنج و فولاد

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر آشپزخانه شودر مدل آلستر
تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل آلستر

5/700/000 تومان

:قیمت

۵۰x۳۵x۲۰ سانتی‌متر

:سایز

مات-طلایی

:رنگ

آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر آشپزخانه شودر مدل ایتن
تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل ایتن

5/600/000 تومان

:قیمت

۲۷.۹x۲۳.۵x۴۷ سانتی‌متر

:سایز

مشکی - قرمز - زرد - سبر تیره - طلایی براق

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

ست شیرآلات شودر مدل لیون
تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل لیون

13/000/000 تومان

:قیمت

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر

:سایز

شیری

:رنگ

آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

ست شیرآلات شودر مدل یونیک
تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل یونیک

17/000/000 تومان

:قیمت

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر

:سایز

مشکی - طلایی مات - کروم مات - طلایی براق

:رنگ

آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

ست شیرآلات شودر مدل مارینو
تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل مارینو

15/300/000 تومان

:قیمت

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر

:سایز

طلایی

:رنگ

آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر آشپزخانه شودر مدل اپال
تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل اپال

2/500/000 تومان

:قیمت

۳۱.۵*۱۸.۵*۱۹.۵ سانتی‌متر

:سایز

کروم

:رنگ

آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر حمام شودر مدل تیفانی
تصویر یک شیر حمام شودر مدل تیفانی

4/700/000 تومان

:قیمت

۱۹.۵*۱۶*۱۶ سانتی‌متر

:سایز

شیری

:رنگ

آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

ست شیرآلات شودر مدل موناکو پلاس
تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل موناکو پلاس

15/000/000 تومان

:قیمت

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر

:سایز

کروم

:رنگ

آلیاژ برنج و زاماک

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شودر مدل یونیک پلاس
تصویر یک شیر روشویی شودر مدل یونیک پلاس

3/500/000 تومان

:قیمت

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر

:سایز

کروم

:رنگ

آلیاژ برنج و نیکل کروم و زاماک

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

ست شیرآلات شودر مدل یونیک پلاس چهار عددی
تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل یونیک پلاس چهار عددی

18/000/000 تومان

:قیمت

۵۰x۲۵x۳۰ سانتی‌متر

:سایز

شیری براق

:رنگ

آلیاژ برنج با دسته نیکل کروم

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شودر مدل لیون
تصویر یک شیر روشویی شودر مدل لیون

3/000/000 تومان

:قیمت

۱۳.۱x۱۱x۳۱.۷ سانتی‌متر

:سایز

کروم

:رنگ

آلیاژ برنج با جنس دسته زاماک

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیرآشپزخانه شودر مدل بیزانس
تصویر یک شیرآشپزخانه شودر مدل بیزانس

6/000/000 تومان

:قیمت

۲۲.۴۹۷x۱۱.۹۹۷x۴۲.۴ سانتی‌متر

:سایز

طلایی براق

:رنگ

آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر حمام شودر مدل شارپ
تصویر یک شیر حمام شودر مدل شارپ

5/000/000 تومان

:قیمت

۳۵x۲۵x۲۰ سانتی‌متر

:سایز

خاکستری

:رنگ

آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر حمام شودر مدل یونیک
تصویر یک شیر حمام شودر مدل یونیک

5/000/000 تومان

:قیمت

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر

:سایز

کروم

:رنگ

جنس تنه آلیاژ برنج و دسته زاماک با پوشش نیکل کروم

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر روشویی شودر مدل ATLAS
تصویر یک شیر روشویی شودر مدل ATLAS

1/600/000 تومان

:قیمت

۱۶x۱۲x۵ سانتی‌متر

:سایز

کروم

:رنگ

آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

ست شیرآلات شودر مدل بیزانس
تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل بیزانس

24/000/000 تومان

:قیمت

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر

:سایز

کرورم - طلایی براق - طلایی مات

:رنگ

آلیاژ برنج و زاماک

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر آشپزخانه شودر مدل لوکا
تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل لوکا

3/800/000 تومان

:قیمت

۲۵x۱۵x۵ سانتی‌متر

:سایز

مشکی

:رنگ

آلیاژ برنج با جنس دسته زاماک

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

ست شیرآلات شودر مدل پاریس
تصویر یک ست شیرآلات شودر مدل پاریس

8/500/000 تومان

:قیمت

۱۵x۱۷x۱۱ سانتی‌متر

:سایز

کروم

:رنگ

آلیاژ برنج و زاماک و نیکل کروم

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شیر آشپزخانه شودر مدل یونیک پلاس
تصویر یک شیر آشپزخانه شودر مدل یونیک پلاس

9/000/000 تومان

:قیمت

۹.۷x۲۲.۴x۳۳.۶ سانتی‌متر

:سایز

طلایی براق

:رنگ

آلیاژ برنج

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

شرکت شودر یک برند ایرانی است که از سال 1370 در زمینه تولید شیرآلات بهداشتی فعالیت می‌کند. این شرکت با استفاده از مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی روز دنیا، شیرآلاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب تولید می‌کند.

محصولات شودر شامل شیرآلات آشپزخانه، حمام، توالت و فلاش تانک است.

 

شیرآلات آشپزخانه شودر:

 • در مدل‌های مختلفی مانند اهرمی، پدالی، کلاسیک و مدرن تولید می‌شوند.
 • دارای تنوع رنگی بالایی هستند و می‌توانند با هر نوع دکوراسیونی هماهنگ شوند.

 

شیرآلات حمام شودر:

 • در مدل‌های مختلفی مانند اهرمی، کلاسیک و مدرن تولید می‌شوند.
 • دارای آبفشان‌های مختلفی هستند و می‌توانند به صورت توکار و روکار نصب شوند.

 

شیرآلات توالت شودر:

 • در مدل‌های مختلفی مانند اهرمی و پدالی تولید می‌شوند.
 • دارای کیفیت بالایی هستند و می‌توانند به راحتی نصب شوند.

 

فلاش تانک‌های شودر:

 • در مدل‌های مختلفی مانند توکار و روکار تولید می‌شوند.
 • دارای کیفیت بالایی هستند و می‌توانند به راحتی نصب شوند.

 

مزایای شیرآلات شودر:

 • کیفیت بالا
 • قیمت مناسب
 • تنوع بالا
 • خدمات پس از فروش

 

معایب شیرآلات شودر:

 • برخی از مدل‌های شیرآلات شودر قیمت بالایی دارند.
 • برخی از مدل‌های شیرآلات شودر در بازار به راحتی پیدا نمی‌شوند.

در مجموع، شیرآلات شودر از جمله شیرآلات با کیفیت و با قیمت مناسب موجود در بازار هستند. این شیرآلات تنوع بالایی دارند و می‌توانند با هر نوع دکوراسیونی هماهنگ شوند.