مغزی ریابی

home home

مغزی ریابی

مدل سایز عکس قیمت رنگ جنس خرید

مغزی شیر ریابی گروه 70

- تصویر یک مغزی شیر ریابی گروه 70 56/300 تومان - -

مغزی شیر ریابی گروه 63

- تصویر یک مغزی شیر ریابی گروه 63 53/400 تومان - -

مغزی شیر ریابی کلاسیک 55

- تصویر یک مغزی شیر ریابی کلاسیک 55 44/800 تومان - -

مغزی بالا تنه شیر شلنگی

1/2s تصویر یک مغزی بالا تنه شیر شلنگی 41/000 تومان - -

مغزی بالاتنه شیر فلکه

1/2m تصویر یک مغزی بالاتنه شیر فلکه 47/000 تومان - -

بالاتنه شیر فلکه یک دوم

1/2 تصویر یک بالاتنه شیر فلکه یک دوم 53/000 تومان - -

بالاتنه شیر فلکه سه چهارم

3/4 تصویر یک بالاتنه شیر فلکه سه چهارم 86/000 تومان - -

بالاتنه شیر فلکه یک اینچ

1 اینچ تصویر یک بالاتنه شیر فلکه یک اینچ 130/000 تومان - -

مغزی واسطه ریابی یک دوم

1/2 تصویر یک مغزی واسطه ریابی یک دوم 23/000 تومان - -

مغزی واسطه ریابی سه چهارم

3/4 تصویر یک مغزی واسطه ریابی سه چهارم 29/000 تومان - -

مغزی واسطه ریابی یک اینچ

1 اینچ تصویر یک مغزی واسطه ریابی یک اینچ 62/000 تومان - -

مغزی واسطه ریابی یک دوم تا سه هشتم

1/2-3/8 تصویر یک مغزی واسطه ریابی یک دوم تا سه هشتم 24/000 تومان - -
مغزی شیر ریابی گروه 70
تصویر یک مغزی شیر ریابی گروه 70

56/300 تومان

:قیمت

-

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

مغزی شیر ریابی گروه 63
تصویر یک مغزی شیر ریابی گروه 63

53/400 تومان

:قیمت

-

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

مغزی شیر ریابی کلاسیک 55
تصویر یک مغزی شیر ریابی کلاسیک 55

44/800 تومان

:قیمت

-

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

مغزی بالا تنه شیر شلنگی
تصویر یک مغزی بالا تنه شیر شلنگی

41/000 تومان

:قیمت

1/2s

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

مغزی بالاتنه شیر فلکه
تصویر یک مغزی بالاتنه شیر فلکه

47/000 تومان

:قیمت

1/2m

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

بالاتنه شیر فلکه یک دوم
تصویر یک بالاتنه شیر فلکه یک دوم

53/000 تومان

:قیمت

1/2

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

بالاتنه شیر فلکه سه چهارم
تصویر یک بالاتنه شیر فلکه سه چهارم

86/000 تومان

:قیمت

3/4

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

بالاتنه شیر فلکه یک اینچ
تصویر یک بالاتنه شیر فلکه یک اینچ

130/000 تومان

:قیمت

1 اینچ

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

مغزی واسطه ریابی یک دوم
تصویر یک مغزی واسطه ریابی یک دوم

23/000 تومان

:قیمت

1/2

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

مغزی واسطه ریابی سه چهارم
تصویر یک مغزی واسطه ریابی سه چهارم

29/000 تومان

:قیمت

3/4

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

مغزی واسطه ریابی یک اینچ
تصویر یک مغزی واسطه ریابی یک اینچ

62/000 تومان

:قیمت

1 اینچ

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

مغزی واسطه ریابی یک دوم تا سه هشتم
تصویر یک مغزی واسطه ریابی یک دوم تا سه هشتم

24/000 تومان

:قیمت

1/2-3/8

:سایز

-

:رنگ

-

:جنس

-

:پی ان

-

:دبی

-

:طول

:خرید

مغزی شیر ریابی

مغزی شیر ریابی یک قطعه یدکی در شیرآلات ریابی است که وظایف مهمی در عملکرد شیر دارد. این قطعه در داخل شیر قرار می‌گیرد و به عنوان رابط بین دسته شیر و جریان آب عمل می‌کند.

وظایف:

 • کنترل جریان آب: مغزی شیر با چرخش، مسیر جریان آب را باز و بسته می‌کند.
 • تنظیم دمای آب: در شیرهای مخلوط، مغزی شیر وظیفه‌ی مخلوط کردن آب سرد و گرم و تنظیم دمای آب خروجی را بر عهده دارد.
 • جلوگیری از نشتی: مغزی شیر با آب‌بندی مناسب، از نشت آب از شیر جلوگیری می‌کند.

 

انواع:

 • مغزی شیر توپی: در شیرهای توپی، از یک توپ فلزی برای باز و بسته کردن مسیر آب استفاده می‌کند.
 • مغزی شیر سرامیکی: در شیرهای اهرمی، از صفحات سرامیکی برای تنظیم جریان آب استفاده می‌کند.
 • مغزی شیر فلکه‌ای: در شیرهای فلکه‌ای، از یک دیسک فلزی برای باز و بسته کردن مسیر آب استفاده می‌کند.

 

نکات:

 • جنس مغزی شیر از اهمیت بالایی برخوردار است. مغزی‌های برنجی به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، عمر طولانی‌تری دارند.
 • در هنگام خرید مغزی شیر ریابی، باید به نوع شیر و سایز مغزی توجه کرد.
 • برای تعویض مغزی شیر ریابی، می‌توانید از یک آچار فرانسه یا آچار آلن استفاده کنید.

منابع